Vincat Veritas har ordet!

Med denna krönika så vill vi som är den drivande kraften bakom Vincat Veritas beröra några ämnen som den vänsterorienterade propagandaapparaten gör allt i sin makt för att tysta och förneka. Något många medmänniskor fått erfara är ett faktum att de vänsterextrema skyr inga medel alls för att kväsa de som har för avsikt att släppa ut luften ur detta ömtåliga gigantiska luftslott.

Det har varit en lång och kostsam resa för många av de eldsjälar som ligger bakom Vincat Veritas framgångar, där den största bedriften har varit att etablera sig som en seriös aktör inom alternativmedia, något vi kan idag se har blivit en realitet.

Hur arbetar Vincat Veritas ?

Innehållet i Vincat Veritas består till 90% artiklar från gammelmedia och källan presenteras alltid i slutet av varje artikel. Många gånger har vi blivit attackerade av de som ingår i ovannämnda propagandamaskin där dessa ifrågasätter trovärdigheten i den berörda artikeln då den inte överensstämmer med vederbörandes världsbild. Samtliga av dessa individer har lämnat sidan med svansen mellan benen när de blivit besvarade av redaktionen om att det är ex Aftonbladet, Svenska Dagbladet eller Expressen som är ansvarig för den horribelt främlingsfientliga artikeln och det är dit hen bör vända sig med klagomål…

Våra egna alster såsom återfinns bla som ”Det fina hatet” är uttalanden som vi anser bör belysas för allmänheten är alltid screenshotat från öppna grupper som alla medlemmar i Facebook kan ta del utav. Vid behov sparas alltid orginaldumpen som verifierar att uttalanden inte har manipulerats.

Namnet vi valt för att nå ut på de sociala medierna är Vincat Veritas, en annorlunda böjning som betyder ”låt sanningen segra” och är mer verklighetsförankrad än den fras som är vanligare förekommande i folkmun och då Vincit Veritas, ”sanningen skall segra”.

Men för att sanningen skall segra så måste där finnas en vilja att låta den få göra det och den viljan hittar vi inte hos många beslutsfattare idag och inte heller i deras led där desinformation (tillika utebliven information) används som vapen för att lugna befolkningen.

Vi har även organisationer som understödjer dessa ovannämnda ideologiskt drivna maktfaktorer med rapporter och ”fakta” som stärker regeringens suveränitet som moralisk måttstock att agera utifrån den ondskefulla hotbild man kan påvisa finns via det underlag vars enda legitimitet kommer från de själva. Svågerpolitik av det värsta slaget där ”granskaren” granskar sig själv och likaså skapar det egna underlaget som sedan används som skäl för deras agerande.

Vi har idag otaliga nätverk för att tysta regeringskritiska röster som:

#JagÄrHär
Researchgruppen
IRM
PanikFakta
AktuellFokus
EXPO
Tillsammanskapet
Propagandacentralen
Hatewatch

Vincat Veritas har gjort det lättare för sina läsare att kunna hitta information snabbt på de sociala medierna igenom att binda artiklar till olika hashtaggs såsom:

#Vincatveritasbelyserdevänsterextrema
#DetFinaHatet
#Nätsoldater

Nu närmar vi oss det nya året och det vi väntat så länge på, dvs valet 2018 som förhoppningsvis blir det året sverigdemokraterna får tillräckligt med inflytande för att rädda Sverige från den stundande undergång som nationen annars har att vänta. Och det är lagom till detta valet som vi antagligen ser Socialdemokraternas syfte med att ha låtit katastrofen Eliasson få stanna kvar trots den massiva kritiken han fått utstå från alla oavsett politisk färg. Och det är nu under det valfläsk som S kommer sparka Dan Eliasson för att påvisa sig vara handlingskraftiga och visst kan ta ansvar… Skrattretande, låt de inte lura er även denna gång…

Tack för ordet.

Vincat Veritas