2017-08-26

Det är lördagsförmiddag när Vincat Veritas parkerar bilen på torget vid Rådhuset för att rapportera om den demonstration Mats Ljungkvist anordnat.

Ämnet är ”religionsfrihet” och att staten bryter mot svensk lagstiftning när man medvetet indoktrinerar samhället med ovannämnda totalitära ideologi.

När vi möter upp arrangören mitt på torget så hör vi bandet Sabbaton spelas upp ur högtalarna och när vi presenterar oss så är det en rejäl och handfast handskakning som välkomnar oss av en upprymd Mats. Vi blir väl mottagna och får ta del av de flyers som delas ut till passerande nyfikna människor där dagens program är presenterat.

När man blickar ut över torget så ser man människor som är utspridda och man känner att det hänger en känsla av oro i luften vilket inte alls är konstigt då Landskrona har oerhörda problem som är en direkt följd av mångkulturen. Staden är delad i två huvudsakliga delar bestående av albaner och svenskar, att det är svårigheter mellan dessa grupper syns tydligt på Sverigedemokraternas framgångar i kommunvalet och tillika den rädsla de etnisk svenska medborgarna har för att verka på allmänna ytor och då framförallt när det börjar mörkna utomhus.

Mats ställer sig mellan högtalarna på det snabbt resta podiet och påkallar åhörarnas uppmärksamhet, talet ska börja och folksamlingen tystnar och alla lystrar på den man som uppenbart har modet att säga vad han anser om Islam på en öppen plats där vedergällning kan komma väldigt snabbt från de som inte delar samma syn.

Det framkommer under talet att en grupp muslimer har en motaktion ett kvarter bort där de föreläser och delar ut koranen. Spänningen intensifieras och Mats uppmanar högt och tydligt i mikrofonen att bjuda in dessa förespråkare för Islam på dialog men ingen kommer och Mats fortsätter.

Med metaforer gör han det enkelt att förstå detta tabubelagda ämne och samtidigt på ett konstruktivt vis belyser vart regeringen bryter mot lagen. Det är dessutom tydligt att han talar med människor som instämmer i det som sägs på plats idag.

Det finns dem på andra platser i andra sammanhang som inte instämmer i hans åsikter och anser honom vara för konservativ och konsekvent i sina uttalanden, något som har lett till att drev har begåtts från IRM s sida och skapat konsekvenser för Mats.

I slutet av talet på torget denna ljumma eftermiddag så brister det för en äldre utländsk kvinna bland åhörarna som låter känslorna överta förnuftet och skanderar opassande känsloyttringar mot muslimer som grupp, Mats bemöter henne sakligt om att vi alla är människor och varför hon har fel i sitt yttrande.

”Talet i helhet finns i denna artikel ”

Efter demonstrationen så tar redaktionen på Vincat Veritas en promenad på Landskronas gator för att prata med medborgarna och om deras syn på demonstrationen och få höra deras åsikter om Islam och dess utövares inverkan på staden och samtliga berörda (ingen vågade att medverka med namn eller på bild…) känner en väldigt stor oro för den mångkulturella utveckling som sker och man hoppades att fler demonstrationer skulle komma inom kort så att myndigheterna ser problematiken och agerar innan det är alldeles för sent.

//Vincat Veritas