Jag läser ovannämnda mening som är adresserat till redaktionen mer än en gång, låter dessa ord sjunka in i medvetandet och samtidigt bemöta de många blandade känslor som innebörden av en gammal väns ord frammanat.

Att Vincat Veritas valt att belysa det andra av olika skäl undvikit att rapportera om är det signum vi valt att arbeta efter och då för att tystnaden oftast beror på att medmänniskor inte vågat bryta den. Förlängningen av detta mantra är att vara rösten för de som inte kan eller vågar använda sin egen, vem denna än må vara så ska ingen någonsin behöva stå helt ensam i sin tystnad. Det är när dessa stumma röster vänder sig till redaktionen och då i och med det samtidigt påvisar rådande faktum om att ingen annan vill återge den sanning man har en önskan om att vilja förmedla, det är då vi på Vincat Veritas ser det som våran skyldighet att oavsett eventuella negativa konsekvenser ge vederbörande en röst i etern.

Två sidor av ett mynt

Tilläggas bör är att sanningen ofta ses annorlunda utifrån vem som tar del av den och vi på Vincat Veritas röjer aldrig specifika individers namn utan belyser hellre ett ämne i svepande drag och för den som verkligen är intresserad utav sanningen har de redskap vederbörande behöver för att själv skapa sig en åsikt om hur verkligheten ter sig. Våran vilja såklart är att vara den vän man alltid varit men den politiska kartan ser väldigt annorlunda ut idag än den gjorde från början när de allra flesta politiskt aktiva var tydliga över vilket ben man stod på och man hade svårare att hoppa mellan olika ideologier.

Idag kan man ta del av två stycken artiklar som skrivits  av Vincat Veritas och vars existensberättigande beror på de samtliga faktorer som vi återgivet i denna text.

Ut i kylan

Det har inte gått oss förbi att ett missnöje finns över att denna Sverigevänliga nyhetsredaktionen valt att publicera ”Väckelsen av gräsrötterna” samt ”De trojanska hästarna”. Viktigast kan ändock tyckas är att Vincat Veritas sen 8år tillbaka i sina olika tappningar tills den vi idag känner igen med sin logga av änglavingar som pryds med de första bokstäverna i den latinska meningen ”Låt sanningen segra” dvs Vincat Veritas som har belyst de vänsterextremas gärningar/agendor mångfalt om och det är något man ska ha i minnet när redaktionen sparkar åt alla håll och  rör upp känslor.

Min fiendes fiende är min vän..?

Ett ämne som blir naturligt att ventilera trots en omfattande ovilja är frågan som var gnistan till detta alster, ”med vänner som VV behöver man inga fiender” vilket nog är en sanning för de som följt oss från början men någonstans på vägen avvikit från den folkrörelse Sverigevännerna står för. Desperation och frustration har varit anledningen till att man sökt sig till andra gemenskaper där man utlovar snabba handlingskraftiga åtgärder som dessutom följer en hårdare striktare högerorienterad linje än den SD har idag. Man har valt att följa retoriken ”min fiendes fiende är min vän” där man öppet står kvar på sin plats bland Sverigevännerna men för att på andra ideologiska plattformar tyst erkänna en annan politisk tillhörighet för vara den som innehar svaren på den utveckling som är önskvärt att nationen tar.

Att stå upp för sin politiska ståndpunkt

Det är denna sanning som många ogillar att Vincat Veritas belyser och det är ledsamt att det finns så många som inte vill stå upp för de politiska åsikter man faktiskt har. Och varför vill man inte vara tydlig och öppen med sin politiska ståndpunkt när det är enbart då man kan påvisa att den politiken är rätt och riktig, något man kan med sitt namn stå bakom och öppet förespråka, dessa som gör så är de man har respekt för oavsett vad det är dem står bakom.

Samtidigt kan man läsa dessa rader på VK

Vi har idag 3 huvudsakliga grovt indelade grupper som alla vill med sin egen politiska grund vara den som stakar ut vägen nationen ska ta och dessa tre är NMR, de Nationella samt Sverigevännerna. Nu är det ni som läser denna artikel som också är de som avgör graden av vänskap möjligt sinsemellan dessa grupper, diskutera gärna med andra i ditt nätverk ty det är våra åsikter på gräsrotsnivå som slutligen reflekteras i de vi valt att företräda oss.

Närma eller distansera

Och ni som vet hur ni ställer er till en politisk vänskap mellan de ideologiska blocken och därför med den ståndpunkten också kan avgöra det samarbetet som skulle vara accepterat kan nu med fördel ta ställning till den begärda information som delges nedan.

Redaktionen har mottagit en del mail från oroliga individer ur Sverigerörelsen som har efterfrågat oss om information till en kommande demonstration som blir av den 5e Maj, initiativet för demonstrationen är en sida på Facebook med namnet ”Tillsammans För Sverige” och orsaken till att man hört av sig är för att man inte kan hitta någon fysisk person som står bakom sidan och samt för att den informationsbild man använt sig av för att belysa om eventet skapat frågetecken.

Som brukligt när hjälp från oss efterfrågas så gör redaktionen en ansträngning för att kunna vara behjälplig och införskaffar den information man önskat.  Vincat Veritas har tagit en titt på ”Tillsammans För Sverige” och här kan ni ta del av det som framkommit.

Efter att ha granskat samtliga kommentarsfält efter ansvariga för berörda Facebooksida och kort därefter lokaliserat dem så är samtliga (utom en) kända för andra liknande försök att få till stånd en uppslutning mellan de 3 tidigare nämnda politiska grupperingarna, och då Pegida och Folkets Demonstration. Förstnämnda är sprungen ur NMR och sistnämnda ur de Nationella. (Fullständig dokumentation finns vid förmodan om ansvariga hävdar annorlunda, från FB till VK.)

Utöver att oroliga läsare reagerat på avsaknaden av ansvariga vilket vi nu har belyst om så hade man frågor om informationsbilden och där blir det tydligt för vår del att man antagligen har en annan agenda än att demonstrera för de 5 punkter man vill få gällande. Det är den minimala storleken på texten nedanför demonstrationspunkterna och det budskap som förmedlas väcker flera frågor.

”Det enda EXTREMA med det här är att vi står ENADE TILLSAMMANS för de utsatta i vårt samhälle, verklig EXTREMISM står andra för.”

Skaparen av bilden använder en ”normaliserande” retorik, se markerade ord. Varför är det av vikt att försvara sig från att vara extrem och i förebyggande syfte anklaga andra för att vara de verkliga extremisterna? Man har tidigare på sidan berättat att demonstrationen är partipolitiskt obunden och det för att få med sig Sverigerörelsen som är den politiska grupp av de 3 som har tillräcklig med medlemmar för att kunna påverka den politiska kartan. (Läs” De Trojanska hästarna). Meningen: ENADE TILLSAMMANS är återkommande ord i det Sverigevänliga propagandaorganet som här skapar ett igenkännande och även motivation för att medverka bland fränder.

Beroende på ditt ställningstagande om den vänskap vi skrivit om så har vår information antingen en betydelse för ditt deltagande eller så har den det inte. Och då det är vi som myntat citatet ”du är vad du delar” så har vi tittat på de som började dela denna demonstration, gillat och även vilka som anmält sig.

Och kontentan är att dem som delat demon flitigast är individer ur den ”Nationella” rörelsen men där dessa ändock verkar som Sverigedemokrater.  Avslutningsvis nämner vi  att av de som anmält sig till evenemanget är en betydande andel av dem individer från NMR.

Oavsett om du kommer medverka och då bygga broar till dina medmänniskor eller om du helt uteblir för att inte vilja medverka till att normalisera mellan de ideoligiska grupperna så är det ditt eget beslut.

Vincat Veritas vill tacka er alla som tagit del av denna text och vi passar även på att önska er lycka till på färden.

//Vincat Veritas

 

Ett stort tack til Björn S, Patrik N och Jonas P. Utan eran medverkan hade dessa rader aldrig skrivits.

[give_form id=”1641″ show_title=”true” display_style=”reveal” continue_button_title=”Gör skillnad!”]