Sjöbo kommuns socialförvaltning placerar hyresgäster i undermåliga boenden.

Problemen är många och utöver en slentrianmässig mentalitet hos de ansvariga när boende anmärkt på fukt och mögel i våtutrymmen och trappuppgångar då fått till svars av de man är i beroendeställning hos att det ”Inte är någon fara”.  Sjöbo kommun hyr ut lägenheter till personer som är i behov av ekonomiskt stöd och då dessa redan är i en utsatt situation därtill måste förlita sig på kommunen blir behandlade på detta vis är det chockerande.

Vincat Veritas
”Trapphuset”

Det drar kallt från fönsterna och husets element kan ingen minnas sista gången de gav värme, ett problem hyresvärden försökt lösa med värmefläktar men med stora springer mellan ytterdörr och golvlist så drar det isande kyla längst golven. Utöver dessa brister så saknar kontaktdoserna lock som finns i trapphuset och är därför förenat med livsfara för barn eller andra som skulle komma i kontakt med de 220v kablar som sticker ut… Tvättstugan saknar rinnande vatten vilket bryter mot rådande föreskrifter enligt Svea rikes lag men mer ändock gör att städning blir en omöjlighet.

Vincat Veritas
”Trapphuset”

Utanför entrén finns bara ett sopkärl som är avsett för en familj men ska delas av samtliga lägenhetsinehavare vilket resulterar i att det omgående blir överfullt och påsar med avfall läggs på marken kring kärlet vilket drar till sig ohyra. Man har även hittat döda råttor lite varstans men senast var i ett av de boendes källarförråd.

Vincat Veritas
Bilder tagna på fastigheten.

Om man tycker detta är oacceptabelt av en instans från kommunen att behandla våra svaga i samhället sämre än den lagstiftning för djurhållning som finns så är det än mer makabert att de boende är förbjudna att kontakta hyresvärden utan måste gå via boendestödet på Sjöbo kommun om man har klagomål, något man gjort otaliga gånger utan att fått någon respon alls.

Vincat Veritas
Utanför entrén

Sjöbo kommun har figurerat flertalet gånger i artiklar där svågerpolitik och jäv förekommit. Är det så här vi ska ta hand om våra medmänniskor?

Vincat Veritas

Vincat Veritas
Entré trappan

[give_form id=”1641″ show_title=”true” display_style=”reveal” continue_button_title=”Gör skillnad”]