Nu känns det som det är dags att tala om ett ämne där man dessvärre har låtit politiska krafter använda det som ett slagkraftigt mantra för att rättfärdiga den populistiska linje dessa använder sig av.

Då frågan om vad ”allas lika värde” egentligen betyder och det faktum att man tilllåter ideologiska strömningar inneha besittningsrätten så är det tydligt att ingen har det korrekta svaret på vad det egentligen betyder. Och att förvänta sig så som jag sett vid otaliga tillfällen på sociala medier om att de som använder sig av detta utryck ska ge en förklaring på dess betydelse är som att legitimera en mekanikers svar på en fråga om stringteori när den frågan endast kan besvaras korrekt av en kvantfysiker…

Allas lika värde betyder precis som det står och att vi alla innehar samma mänskliga värde, något som är korrekt och ett obestridligt faktum PUNKT.

Det går inte som man ofta ser från de vänsterextremas retorik att använda det för att rättfärdiga att alla människor på vår planet har samma medborgerliga rättigheter till de kollektiva resurserna som finns i ett specifikt land, dvs välfärden.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

Detta är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och det är härifrån ”allas lika värde” är sprunget ur och som det nämndes tidigare så har vi alla människor på jorden ett likvärdigt mänskligt värde.

Vi får inte ägas av andra likt slavar/trälar och ingen äger rätten att förvägra någon att lämna gården/området/landet.

Alla människor har ska samma rättigheter oavsett dina individuella preferenser såsom kön, sexuell läggning (HBTQ), politisk ståndpunkt, religiös övertygelse eller härkomst osv.

Inte någonstans betyder det att alla människor har rätt till andra länders välfärd utan att vara en medborgare till berörda land, däremot finns andra rättigheter beroende på vilken status du har när du kommer dit ex som flykting eller ansöka om medborgarskap.

Men mest förvirrande är att de som förespråkar detta med allas lika värde är också densamma som allra mest i praktiken förvägrar människor på FNs konvention man SJÄLVA förespråkar, det är alltså sina egna landsmän som är deras politiska motståndare man har valt att systematiskt avskeda/förvägra med FNs konvention till stöd men bryter mot den i samma stund den används på detta felaktiga tilllika inhumana vis.

Allas lika värde…?